Primăria Rîșcani http://riscani.com Ședința Consiliului orășenesc din 15.02.2018 http://riscani.com/ro/topost/426 Stimați locuitori ai orașului Rîșcani, prin prezenta Vă aducem la cunoştinţă că în temeiul dispoziţiei primarului or. Rîşcani se convoacă consiliul orăşenesc în şedinţă  ordinară la data de 15 februarie  2018, ora 10.00  în sala de şedinţe a primăriei, or. Rîşcani, str.31 August 4, cu următoarea ordinea de zi: Proiectele deciziilor le puteți găsi în compartimentul: Acte locale.   REPUBLICA  MOLDOVA Raionul Rîşcani Consiliul orăşenesc Rîşcani ORDINEA DE ZI Stimate Dle/ dna Consilier, prin prezenta Vă aducem la cunoştinţă că în temeiul dispoziţiei primarului or.Rîşcani se convoacă consiliul orăşenesc în şedinţă  ordinară la data de 15 februarie  2018, ora 10.00  în sala de şedinţe a primăriei, or.Rîşcani, str.31 August 4, cu următoarea ordinea de zi: 01/01   Cu privire la executarea bugetului pe anul 2017 pe primărie or.Rîșcani. Raportor: Victor Bogatico, primarul or.Rîșani   01/02.   Cu privire la modificarea bugetului aprobat pe anul 2018 Raportor: Tamara Țurcan, contabil șef al primăriei   01/03  Cu privire la modificarea deciziei nr.08/12 din 21.12.2017 cu privire la premierea persoanelor ce dețin funcția de demnitate public. Raportor: Tamara Țurcan, contabil șef al primăriei.   01/04. Cu privire la acordarea ajutorului unic din contul fondului de rezervă a primăriei cet. Beța Elena, Andrușciac Ion, Ropot Petru, Romanciuc Rodica, Vîrlan Ion,... Thu, 08 Feb 2018 11:47:02 +0000 Buget 2018 http://riscani.com/ro/topost/419 Pe data de 11.12.2017, ora 14-00 în incinta primăriei se vor petrece audieri publice cu cetățenii or. Rîșcani cu privire la aprobarea bugetului primăriei or. Rîșcani pe anul 2018. Thu, 30 Nov 2017 13:19:06 +0000 Audieri Publice http://riscani.com/ro/topost/418 Pe data de 29.11.2017, ora 10-00 în incinta primăriei se vor petrece audieri publice cu cetățenii or. Rîșcani de către reprezentatul Ministerului Sănătății D-na Ruxanda Glavan și Președintele raionului Rîșcani D-ul Iurie Urzica. Mon, 27 Nov 2017 09:35:55 +0000 aurieri publice http://riscani.com/ro/topost/417 La data de 20.10.2017, ora 10-30 se vor desfășura audieri publice cu privire la aprobarea, de către Consiliul orășenesc, a regulamentului cu privire la procedurile de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional. Mon, 16 Oct 2017 11:35:08 +0000 audieri publice http://riscani.com/ro/topost/416 La data de 20.10.2017, ora 10-00 în incinta Primăriei Rîșcani se vor desfășura audieri(consultări) publice cu privire la vînzarea-cumpărarea terenurilor de pămînt situate pe teritoriul primăriei Rîșcani.  Mon, 16 Oct 2017 11:30:05 +0000 1 de la 15.06.2016 http://riscani.com/ro/topost/363 Ordenea de zi: 1. 2. 3. 4. 5. 6.   Wed, 15 Jun 2016 10:00:00 +0000 HOTĂRÎRE Nr. 188 privind paginile oficiale ale autorităţilor administraţiei publice în reţeaua Internet http://riscani.com/ro/topost/341 Mon, 23 May 2016 08:54:54 +0000 HOTĂRÎRE Nr. 96 cu privire la acţiunile de implementare a Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional http://riscani.com/ro/topost/340 Mon, 23 May 2016 08:50:34 +0000 Legea nr.239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional http://riscani.com/ro/topost/339 Wed, 18 May 2016 15:35:05 +0000 Spitalul Raional Rîșcani http://riscani.com/ro/topost/390 Sun, 22 Nov 2015 11:50:09 +0000 Centrul Medicilor de Familie Rîșcani http://riscani.com/ro/topost/388 Sun, 22 Nov 2015 11:49:04 +0000 Colegiul Agroindustrial http://riscani.com/ro/topost/387 Sun, 22 Nov 2015 11:48:21 +0000 Școala Profesională „ȘPP-101” http://riscani.com/ro/topost/386 Sun, 22 Nov 2015 11:47:06 +0000 Școala sportivă http://riscani.com/ro/topost/385 Sun, 22 Nov 2015 11:46:12 +0000 Școala de Arte http://riscani.com/ro/topost/384 Sun, 22 Nov 2015 11:45:42 +0000 Liceul „Dmitrie Cantemir” http://riscani.com/ro/topost/383 Sun, 22 Nov 2015 11:44:39 +0000 Liceul „Liviu Damian” http://riscani.com/ro/topost/382 Sun, 22 Nov 2015 11:43:56 +0000 Gimnaziul „Gheorghe Rîșcanu” http://riscani.com/ro/topost/381 Sun, 22 Nov 2015 11:42:49 +0000 Grădinița s. Ramazani http://riscani.com/ro/topost/378 Sun, 22 Nov 2015 11:37:55 +0000 Grădinița nr. 5 http://riscani.com/ro/topost/377 Sun, 22 Nov 2015 11:36:50 +0000 Grădinița nr. 10 http://riscani.com/ro/topost/376 Sun, 22 Nov 2015 11:35:25 +0000 Grădinița nr. 7 http://riscani.com/ro/topost/375 Sun, 22 Nov 2015 11:31:45 +0000 Grădinița nr. 6 http://riscani.com/ro/topost/374 Sun, 22 Nov 2015 11:28:52 +0000 Grădinița nr. 1 http://riscani.com/ro/topost/373 Sun, 22 Nov 2015 11:22:33 +0000 Instituțiile Subordonate http://riscani.com/ro/topost/367 Grădinițe: Grădinița nr. 1                       – or. Rîșcani str. Independenței 15; Grădinița nr. 6                       – or. Rîșcani str. Gagarin 2; Grădinița nr. 7                       – or. Rîșcani str. 31 August 34; Grădinița nr. 10                     – or. Rîșcani str. Sf. Gheorghe 7; Grădinița nr. 5                       – satul Balanul-Nou, r-n Rîșcani; Grădinița s. Ramazani          – satul Ramazani r-n Rîșcani. Școli: Gimnaziul „Gheorghe Rîșcanu” – or. Rîșcani str. 31 August Liceul „Liviu Damian”           – or. Rîșcani str. G. Muzicescu 2 Liceul „Dmitrie Cantemir”     – or. Rîșcani str. G. Muzicescu 18 Școala de Arte                        – or. Rîșcani str. G. Muzicescu 16 Școala sportivă                      – or. Rîșcani str. Sf. Gheorghe 5 Școala Profesională „ȘPP-101” – or. Rîșcani str.  A. Lăpușneanu 32 Colegiul Agroindustrial                   – or. Rîșcani str. Trandafir 37 Puncte medicale: Centrul Medicilor de Familie Rîșcani – or. Rîșcani str. Independenței 59; Spitalul Raional Rîșcani – or. Rîșcani str. N. Testemițeanu 6; Sat, 21 Nov 2015 18:19:13 +0000 Secretarul Consiliului http://riscani.com/ro/topost/366 (1) Secretarul consiliului local este şi secretar al satului (comunei), oraşului (municipiului). Candidatul la funcţia de secretar se va selecta pe bază de concurs. Persoana numită, în condiţiile prezentei legi, în funcţia de secretar trebuie să fie licenţiat al unei facultăţi (secţii) de drept sau de administraţie publică.     (2) Prin derogare de la alin.(1), în cazul în care, după anunţarea repetată a concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de secretar al consiliului local, nu au parvenit solicitări de la persoane cu studiile respective, la concurs poate fi admis un absolvent al unei alte facultăţi (secţii) sau o persoană care urmează studiile superioare. Numirea secretarului consiliului local     (1) Numirea în funcţie a învingătorului concursului pentru ocuparea funcţiei de secretar, organizat în conformitate cu legislaţia în vigoare, se face la prima şedinţă a consiliului local, după anunţarea rezultatelor concursului.     (2) Prevederile alin.(1) se aplică numai în cazul în care funcţia de secretar este vacantă. Vacanţa intervine în cazul încetării raporturilor de serviciu ale secretarului, conform Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.     (3) Secretarul se bucură de stabilitate în funcţie  şi cade sub incidenţa Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului... Sat, 21 Nov 2015 17:45:51 +0000 anunt http://riscani.com/ro/topost/349 Sat, 25 Apr 2015 12:21:13 +0000 http://riscani.com/ro/topost/362 Thu, 09 Apr 2015 07:14:32 +0000 Buget http://riscani.com/ro/topost/361 Introducere:   1. Serviciul Apă Accesibilitatea serviciului Calitatea serviciului Investiții făcute în serviciu Costul serviciului, tarifele aplicate și gradul de acoperire a costului de tarif Rentabilitatea serviciului Concluzii pe sector Recomandări (pentru alocări bugetare, investiții, de gestionare/ management, etc.)   2. Serviciul Canalizare Accesibilitatea serviciului Calitatea serviciului Investiții făcute în serviciu Costul serviciului, tarifele aplicate și gradul de acoperire a costului de tarif Rentabilitatea serviciului Concluzii pe sector Recomandări (pentru alocări bugetare, investiții, de gestionare/ management, etc.) Thu, 09 Apr 2015 07:12:48 +0000 Declaratia de avere 2013 http://riscani.com/ro/topost/355 Wed, 08 Apr 2015 14:19:27 +0000 declaratii de venit 2014 http://riscani.com/ro/topost/354 Wed, 08 Apr 2015 14:15:16 +0000 Aprovizionare cu apa http://riscani.com/ro/topost/352 [harta] Wed, 08 Apr 2015 13:30:53 +0000 Petru Neamți http://riscani.com/ro/topost/347 Wed, 08 Apr 2015 11:43:56 +0000 CAPITOLUL 2 http://riscani.com/ro/topost/344  Статья 10. Выплата социального пособия                         и/или пособия на холодный период года     [Ст.10 наименование изменено ЗП160 от 05.07.12, MO160-164/03.08.12 ст.541]     (1) Выплата социального пособия осуществляется ежемесячно Национальной кассой социального страхования через поставщика платежных услуг, отобранного на конкурсной основе.     [Ст.10 ч.(1) изменена ЗП266 от 01.11.13, МО262-267/22.11.13 ст.746; в силу с 01.11.13]     (2) В случае, если ежемесячный размер социального пособия на семью составляет менее 25 леев, выплата осуществляется один раз в шесть месяцев и рассчитывается как сумма социального пособия за соответствующие месяцы.      (3) Положение о порядке назначения и выплаты социального пособия утверждается Правительством.     Статья 11. Изменение размера социального                         пособия     (1) Изменение размера социального пособия осуществляется в случае:      a) изменения минимального гарантированного ежемесячного дохода семьи, размера нормированного чистого дохода крестьянских хозяйств и подсобных хозяйств и/или изменения размера пенсий, социальных пособий или социальных выплат;     [Ст.11 ч.(1) пкт.а) в редакции ЗП160 от 05.07.12, MO160-164/03.08.12 ст.541]     b) изменения ранее представленных сведений.     (2) Изменение размера социального пособия осуществляется управлением/отделом социального обеспечения и защиты семьи.      Статья 12. Прекращение выплаты социального пособия                         и/или пособия на холодный период... Wed, 08 Apr 2015 10:58:02 +0000 Regulamentul cu privire la atribuirea terenurilor de pămînt pentru construcţia caselor individuale de locuit pe teritoriul or. Rîșcani http://riscani.com/ro/topost/343 NOTĂ INFORMATIVĂ Decizia despre aprobarea Regulamentului cu privire la atribuirea terenurilor de pămînt pentru construcţia caselor individuale de locuit pe teritoriul or. RîȘcani este întocmită în conformitate cu prevederile: - art.  14 (2), (3) al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006; - art.11, alineat 1) subalineat 2 al Codului Funciar din 25.12.1991; - Legii nr.1247 din 22.12.1992 privind reglementarea de stat a regimului proprietăţii funciare, cadastrul funciar de stat şi monitoringul funciar; - HG nr.1451 din 24.12.2007 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de atribuire, modificare a destinaţiei şi schimbul terenurilor. Lipsa regulilor clare în privința gestiunii și atribuirii terenurilor de pămînt pentru construcția caselor individuale de locuit pe teritoriul or. Rîșcani a generat o serie întreagă de probleme, care afectează interesele locuitorilor din cadrul primăriei or. Rîșcani. Necesitatea adoptării prezentului regulament se impune pentru a respecta cadrul legal național, dar și pentru a evita în viitor anumite situații conflictuale care pot să apară între APL și locuitorii or. Rîșcani. Consilier local, Cezar Salagor Wed, 08 Apr 2015 10:49:24 +0000