(0-256) 2-34-87

datele de Contact ale primăriei

  • Email : info@riscani.com

    Relații cu publicul : (0-256) 2-46-64

    Fax : (0-256) 2-46-64

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada 31 august, 4

Orașul Rîșcani

Scrieți-ne un mesaj

Planul de acțiuni privind eficiența energatică

Lucrări de salubrizare în parcuri orașului

Lucrări de salubrizare în parcuri orașului

10-07-2019, 06:59

Lucrările de salubrizare de către beneficiarii asistenței sociale și lucrătorii Î.M. Gospodăria Comunală în parcul Memorial.   Cosirea Ambroziei în parcul pentru copii, str. M. Eminescu     

Ședința Consiliului Orășenesc - 03 iulie 2019

Ședința Consiliului Orășenesc - 03 iulie 2019

03-07-2019, 08:21

La data de 3 iulie la ora 10:00 în sala de ședințe a Primăriei orașului Rîșcani a avut loc Ședința ordinară a Consiliului Orășenesc.   

Anunț privind convocarea Consiliului Orășenesc la data de 3 iulie 2019

21-06-2019, 07:50

Primăria orașului Rîșcani aduce la cunoştinţă consilierilor, cetățenilor etc. precum că, în temeiul dispoziţiei primarului or.Rîşcani se va convoaca Consiliul orăşenesc în şedinţă ordinară (publică) la data de 03 iulie 2019, ora 10.00 în sala de şedinţe a primăriei, or.Rîşcani, str.31 August 4, cu următoarea ordinea de zi: 04/01 Cu privire la aprobarea programului de activitate a Consiliului orășenesc pentru trimestrul III a anului 2019. Raportor: M.Rabei, secretarul consiliului orășenesc 04/02 Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la înregistrarea și evidența vehiculelor cu tracțiune animală. Raportor: M.Rabei, secretarul orășenesc 04/03 Cu privire la corelarea bugetului pe anul 2019 Raportor: T.Țurcan, contabil șef al primăriei 04/04 Cu privire la modificarea bugetului pe anul 2019 Raportor: T.Țurcan, contabil șef al primăriei 04/05 Cu privire la redistribuirea surselor financiare Raportor: T.Țurcan, contabil șef al primăriei 04/06 Cu privire la acordarea ajutorului unic din fondul de rezervă Raportor: T.Țurcan, contabil șef al primăriei 04/07 Cu privire la majorarea bugetului pe anul 2019 Raportor: T.Țurcan, contabil șef al primăriei 04/08 Cu privire la alocarea suportului financiar pentru Asociația pieților din or.Rășcani Raportor:T.Țurcan, contabil șef al primăriei 04/09 Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenului de pămînt aferent cladirii, cet.Cebanaș V. Raportor: V.Biriuc ,specialistul Primăriei 04/10 Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenului de pămînt aferent cladirii, cet.Voroșciuc V. Raportor: V.Biriuc,specialistul Primăriei 04/11 Cu privire la atribuirea terenului de pămînt pentru construcția casei de locuit, cererea depusă de către Miroșnicenco Eduard și Iana Raportor: V.Biriuc,specialistul Primăriei 04/12 Cu privire la atribuirea terenului de pămînt pentru construcția casei de locuit, cererea depusă de către Osadciuc Anton și Anastasia. Raportor: V.Biriuc,specialistul Primăriei 04/13 Cu privire la aprobarea suprafeței și hotarelor și vînzarea surplusului de teren, cererea lui Bujac Nălla. Raportor: V.Biriuc, specialistul primăriei 04/14 Cu privire la aprobarea suprafeței și hotarelor și vînzarea surplusului de teren, cererea lui Scutaru Alecu. Raportor: V.Biriuc,specialistul Primăriei 04/15 Cu privire la aprobarea suprafeței și hotarelor și vînzarea surplusului de teren, cererea lui Danicov Eduard și Ana. Raportor: V.Biriuc,specialistul Primăriei 04/16 Cu privire la aprobarea suprafeței și hotarelor și vînzarea surplusului de teren, cererea lui Danicov Eduard și Ana. Raportor: V.Biriuc,Specialistul Primăriei 04/17 Cu privire la aprobarea suprafeței și hotarelor și vînzarea surplusului de teren, cererea lui Ciornea Adriana. Raportor: V.Biriuc, specialistul primăriei 04/18 Cu privire la delimitarea, formarea și înregistrarea bunurilor imobile. Raportor: V.Biriuc,specialistul Primăriei 04/19 Cu privire la predare-primire a sectorului de pămînt. Raportor: V.Biriuc,specialistul Primăriei 04/20 Cu privire la modificarea anexei nr.1 a deciziei consiliului orășenesc nr.02/15 din 19.03.2019 cu privire la aprobarea listelor terenurilor proprietate publică care sunt privatizate și vor fi scoase la licitație în anul 2019. Raportor: V.Biriuc,specialistul Primăriei 04/21 Cu pruvire la modificarea și înregistrarea planului cadastral Raportor: V.Biriuc,specialistul Primăriei 04/22 Cu privire la privatizarea apartamentului de către cet.Atamaniuc Polina. Raportor: L.Revencu,specialistul Primăriei 04/23 Cu privire la aprobarea formularelor proceselor verbale contravenționale Raportor: Vl.Astafiev, arhitector șef al or.Rîșcani                                                 Secretarul consiliului orășenesc M.Rabei.

Lucrări de restaurarea scărilor de pe strada Independenței

Lucrări de restaurarea scărilor de pe strada Independenței

10-04-2019, 08:05

Primăria orașului Rîșcani susținută de Consiliul Orășenesc informează despre efectuarea lucrărilor de restaurarea scărilor de pe strada Independenței ce duc spre sectorul Ivanușka. Banii pentru proiectul dat au fost alocați din bugetul local.  Participarea Î.M. "Gospodăria Comunală" în restaurarea obiectului:   

Pagina