(0-256) 2-34-87

datele de Contact ale primăriei

  • Email : info@riscani.com

    Relații cu publicul : (0-256) 2-46-64

    Fax : (0-256) 2-46-64

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada 31 august, 4

Orașul Rîșcani

Scrieți-ne un mesaj

Noutăți și alerte

Anunț privind organizarea consultărilor publice la data de 4 decembrie 2018

03-12-2018, 09:34

ANUNŢ

 privind organizarea consultărilor publice la data de 4 decembrie 2018

 

Primarul oraşului Rîşcani iniţiază, la data de 04. 12. 2018 consultarea publică a următoarelor proiecte de decizii:

07/01   Cu privire la aprobarea bugetului pe anul 2019 în prima lectură.

            Raportor: - Victor Bogatico, primarul or.Rîșcani

07/02   Cu privire la aprobarea bugetului pe anul 2019 în a doua lectură.

            Raportor: - Victor Bogatico, primarul or.Rîșcani

07/03  Cu privire la organizarea și funcționarea transportului pe teritoriul orașului Rîșcani

            Raportor: - Victor Bogatico, primarul or.Rîșcani

07/04  Cu privire la  formarea comisiei de transport.

              Raportor: - Victor Bogatico, primarul or.Rîșcani

07/05  Cu privire la legalizarea poligonului de gunoi în orașul Rîșcani

            Raportor: - Victor Biriuc, specialistul primăriei

07/06  Cu privire la declanșarea punctului de conducere a primăriri la declanșarea mobilizării

              Raportor: - Ivan Andrușceac, specialistul primăriei

07/07  Cu privire la aprobarea planului de activitate a Consiliului  pe trimestrul I al anului 2019.

          Raportor: - Ludmila Revencu, juristul primăriei

07/08   Cu privire la stabilirea graficului de concedii a primarului, viceprimarului și secretarului consiliului pentru anul 2019

                   Raportor: - Ludmila Revencu, juristul primăriei

07/09.   Cu privire la abrogarea Deciziei nr. 5/12 din 30.10.2018 „Cu privire la atribuirea terenului de pămînt pentru construcția casei de locuit, cererea depusă de către Burlaca Anastasia și Burlaca Artur”, conform notificării Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stata nr. 1304/OTI-846 din 21.11.2018

             Raportor: - Victor Biriuc, specialistul primăriei

07/10.   Cu privire la abrogarea Deciziei nr. 5/18 din 30.10.2018 „Cu privire la modificarea și înregistrarea planului cadastral”, conform notificării Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stata nr. 1304/OTI-847 din 21.11.2018

             Raportor: - Victor Biriuc, specialistul primăriei

07/11.  Cu privire la abrogarea Deciziei nr. 5/19 din 30.10.2018 „Cu privire la modificarea planului cadastral, înregistrarea și transmiterea terenului în proprietate”, conform notificării Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stata nr. 1304/OTI-858 din 27.11.2018

             Raportor: - Victor Biriuc, specialistul primăriei

07/12.  Cu privire la abrogarea Deciziei nr. 5/24 din 30.10.2018 „Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenului adiacent de către Petrenco Ala și Petrenco Vasile”, conform notificării Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stata nr. 1304/OTI-859 din 27.11.2018

             Raportor: - Victor Biriuc, specialistul primăriei

07/13 . Cu privire la abrogarea Deciziei nr. 5/25 din 30.10.2018 „Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenului9 adiacent de către SRL „Bonacta””, conform notificării Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stata nr. 1304/OTI-860 din 27.11.2018

             Raportor: - Victor Biriuc, specialistul primăriei

07/14. Cu privire la abrogarea Deciziei nr. 5/20 din 30.10.2018 „Cu privire la întărirea terenului de pămînt Î.M. Asociația Piețelor din or. Rîșcani”, conform notificării Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stata nr. 1304/OTI-848 din 21.11.2018

             Raportor: - Victor Biriuc, specialistul primăriei

07/15.  Cu Cu privire la abrogarea Deciziei nr. 5/33 din 30.10.2018 „Cu privire la alocarea surselor financiare pentru susținerea ”Fondului pentru tineri” din or. Rîșcani, conform notificării Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stata nr. 1304/OTI-849 din 21.11.2018

             Raportor: Tamara Țurcan, contabil primăriei

07/16. Cu privire la abrogarea Deciziei nr. 5/35 din 30.10.2018 „Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenului adiacent de către cet Cucoreanu Vladislava”, conform notificării Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stata nr. 1304/OTI-861 din 27.11.2018

             Raportor: - Victor Biriuc, specialistul primăriei

07/17. Cu privire la rezultatele inventarierii în instituțiile subordonate

           Raportor: Tamara Țurcan, contabil primăriei

07/18. Cu privire la acordarea ajutorului material unic.

           Raportor: Tamara Țurcan, contabil primăriei

07/19.  Cu privire la vînzarea cumpărarea terenului aferent clădirii, cet. Bodareva Liubovi

            Raportor: Victor Biriuc, specialistul primăriei

07/20. Cu privire la examinarea cererii SRL „Denevit-Trans”

           Raportor: Victor Biriuc, specialistul primăriei

 

Ședința de consultare va avea loc în sala de şedinţe a primăriei.