(0-256) 2-34-87

datele de Contact ale primăriei

  • Email : info@riscani.com

    Relații cu publicul : (0-256) 2-46-64

    Fax : (0-256) 2-46-64

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada 31 august, 4

Orașul Rîșcani

Scrieți-ne un mesaj

Noutăți și alerte

ANUNȚ PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI ORĂȘENESC LA DATA DE 23 AUGUST 2019

ANUNȚ PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI ORĂȘENESC LA DATA DE 23 AUGUST 2019

22-08-2019, 05:42

Primăria orașului Rîșcani aduce la cunoştinţă consilierilor, cetățenilor etc. precum că, în temeiul dispoziţiei primarului or.Rîşcani se va convoaca Consiliul orăşenesc în şedinţă ordinară (publică) la data de 23 August 2019, ora 10.00 în sala de şedinţe a Primăriei, or.Rîşcani, str.31 August 4, cu următoarea 
ordinea de zi:

 

01. Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului orășenesc Rîșcani nr.04/09 din 03.07.2019  cu privire la vînzarea cumpărarea terenului de pămînt aferent clădirii cet.Cebanaș Veaceslav.    

  Raportor: V.Biriuc,specialistul Primăriei.

 

02. Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului orășenesc Rîșcani  nr.04/14 din 03.07.2019 cu privire la aprobarea suprafeței și hotarelor terenului și vînzarea surplusului de  teren.    

Raportor: V.Biriuc,specialistul Primăriei.

 

03. Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului orășenesc Rîșcani  nr.04/15 din 03.07.2019 cu privire la vînzarea cumpărarea terenului de pămînt aferent clădirii cet.Cherdivară Dinu.

Raportor: V.Biriuc,specialistul Primăriei.

 

04. Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului orășenesc Rîșcani  nr.04/17 din 03.07.2019 cu privire la aprobarea suprafeței și hotarelor terenului și vînzarea surplusului de  teren.    

Raportor: V.Biriuc,specialistul Primăriei.

 

05. Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului orășenesc Rîșcani  nr.04/22 din 03.07.2019 cu privire la privatizarea apartamentului de către cet.Atamaniuc Polina.  

Raportor: L.Revencu,specialistul Primăriei 

 

06. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului orășenesc Rîșcani nr.04/28 din 03.07.2019 Cu privire la stabilirea taxei pentru serviciile comunale Centrului pentru copii cu dizabilități ”Phoenix” cu aprobarea în lectură nouă.

Raportor: L.Revencu,specialistul Primăriei 

 

07. Cu privire la  desemnarea candidaturilor pentru constituirea consiliilor electorale de circumscripție de nivelul întîi.

 Raportor: M.Rabei, secretarul Consiliului orășenesc Rîșcani 

 

08. Cu privire la  desemnarea candidaturilor pentru formarea birourilor electorale ale  secțiilor de votare Rîșcani Nr.1,2,3,4,5,6.

Raportor: M.Rabei, secretarul Consiliului orășenesc Rîșcani

 

09. Cu privire la repartizarea alocațiilor bugetare. 

Raportor: T.Țurcan ,contabil șef al  Primăriei

 

  10. Cu privire  la corectarea greșelei tehnice în decizia nr.04/07 din 03.07.2019  cu privire la majorarea bugetului Primăriei or.Rîșcani pe anul 2019.

Raportor: T.Țurcan ,contabil  șef al Primăriei

 

11. Cu privire  la acordarea ajutorului unic din Fondul de Rezervă și bugetului aprobat pe anul 2019.

Raportor: T.Țurcan ,contabil  șef al Primăriei

 

12. Cu privire la  redistribuirea surselor financiare în  bugetul aprobat pe luna august 2019.

Raportor: T.Țurcan ,contabil  șef al Primăriei

 

13. Cu privire la plata îndemnizației unice în legătură cu expirarea mandatului alesului local.

Raportor: T.Țurcan ,contabil  șef al Primăriei

 

14. Cu privire  la privire la expunerea la licitație publică a terenurilor proprietate publică, domeniul privat.

Raportor: V.Biriuc,specialistul  Primăriei.

 

15. Cu privire la modificarea deciziei  Consiliului orășenesc Rîșcani nr.07/09 și a anexei nr.1,2 din 07.12.2005 cu privire  la recunoașterea dreptului de locațiune asupra apartamentelor neprivatizate.

Raportor: L.Revencu ,specialistul  Primăriei.

 

16. Cu privire  la privatizarea apartamentului de către  cet.Guțu Alexandru situat în or.Rîșcani ,str.Independenței 13ap.60.

Raportor: L.Revencu,specialistul  Primăriei.

 

   17. Cu privire la majorarea bugetului aprobat pe trimestru III  anul 2019.

Raportor: T.Țurcan ,contabil  șef al Primăriei

 

  18. Cu privire la decontarea bunurilor.

Raportor: T.Țurcan ,contabil  șef al Primăriei


Primarul or. Rîșcani                        Victor Bogatico