(0-256) 2-34-87

datele de Contact ale primăriei

  • Email : info@riscani.com

    Relații cu publicul : (0-256) 2-46-64

    Fax : (0-256) 2-46-64

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada 31 august, 4

Orașul Rîșcani

Scrieți-ne un mesaj

Noutăți și alerte

Anunț privind convocarea Consiliului Orășenesc la data de 19 martie 2019

15-03-2019, 08:52

Consiliul orăşenesc Rîşcani

ORDINEA DE ZI

 Vă aducem la cunoştinţă că în temeiul dispoziţiei Primarului or.Rîşcani se convoacă Consiliul Orăşenesc în şedinţă  ordinară la data de   19  martie   2019, ora 10 .00  în sala de şedinţe a Primăriei, or.Rîşcani, str.31 August 4, cu următoarea ordine de zi:

01/01   Cu privire la  executarea bugetului  pe anul 2018 pe Primăria  orașului  Rîșcani. 

         Raportor: V.Bogatico, Primarul  or.Rîșcani.

 

01/02   Cu privire la aprobarea  planului  de activitate a Administrației  Publice Locale pentru  trimestrul II  al anului 2019.

Raportor:  L.Revencu,Specialistul  Primăriei

 

01/03 Cu privire la desemnarea  reprezentantului  Administrației  Publice Locale  în componența comisiei de  concurs a DGITS Rîșcani pentru ocuparea funcției  vacante în instituțiile de învățămînt de pe teritoriul  Primăriei.

Raportor: V.Bogatico, Primarul  or.Rîșcani

 

01/04  Cu privire  aprobarea Regulamentului   la transporturile auto de călători și bagaje în orașul Rîșcani

          Raportor: V.Spătaru,Viceprimarul  or.Rîșcani

 

01/05 Cu privire la implementarea unui  sistem  de colectare  selectivă  a deșeurilor PET  în  împrejurimele orașului.

Raportor: V.Spătaru,Viceprimarul  or.Rîșcani

 

01/06 Cu privire la  aprobarea  Regulamentului la calcularea   salariului  mediu  lunar  luat  în calcul la stabilirea diferenței  de salariu  și plăților compensatorii.

Raportor: S.Tulicii, Specialistul Primăriei

 

01/07 Cu privire la  schimbarea destinației imobilului   pe strada Independenței  18,or.Rîșcani  de către SRL ”Centurion-Cons”

         Raportor: - L.Revencu, Specialistul   Primăriei

 

01/08 Cu privire la  schimbarea destinației imobilului  pe str.I.Neculce 4   din or.Rîșcani

 de  către  Stoica Igor,Stoica Ala.

Raportor: L.Revencu ,Specialistul Primăriei

 

01/09 Cu privire   la privatizarea apartamentului  situat în or.Rîșcani str.Eternității 5/73 de către Gojean Valentin.

          Raportor: L.Revencu,Specialistul Primăriei

 

01/10  Cu privire  la reexaminarea și abrogarea Deciziei Consiliului  Orășenesc Rîșcani  nr.08/08 din 26.12.2018 ”Cu privire la modificarea Deciziei nr.02/12 din  08.04.2013  cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile de alimentare  cu apă potabilă,de canalizare și epurare a apelor reziduale și de salubrizare.

Raportor: L.Revencu,Specialistul  Primăriei

 

01/11 Cu privire la  la reexaminarea și abrogarea punctului  2 din Decizia Consiliului Orășenesc Rîșcani  nr.01/02 din 21.01.2019”Cu privire la stabilirea plății de arendă  al ocalurilor pentru perioada electorală.

Raportor: L.Revencu,Specialistul  Primăriei

 

01/12 Cu privire  la transmiterea  poligonului de gunoi.

Raportor: V.Spătaru,Viceprimarul  or.Rîșcani

 

01/13 Cu privire la   stabilirea tarifelor  pentru serviciile de transport.

Raportor: V.Spătaru,Viceprimarul  or.Rîșcani

 

01/14  Cu privire  la  delimitarea  și înregistrarea bunului imobil extravelan 0,9641 ha.

Raportor: V.Biriuc,Specialistul  Primăriei

 

01/15 Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenului  aferent clădirii cet.Bogdan Elena.

Raportor: V.Biriuc,Specialistul  Primăriei

 

01/16 Cu privire  la aprobarea listei terenurilor proprietatea publică  care sunt privatizate și vor fi scoase la  licitație în anul 2019.

Raportor: V.Biriuc,Specialistul  Primăriei

 

01/17 Cu privire la   atribuirea terenului   de pămînt pentru construcția casei individuale

 de locuit   Zavodnîi Cristina și Zavodnîi Vlad.

 

Raportor: V.Biriuc,Specialistul  Primăriei

 

01/18 Cu privire la   atribuirea terenului   de pămînt pentru construcția casei individuale

 de locuit   Vasilieva Victoria și Vasiliev Stanislav.

 

Raportor: V.Biriuc,Specialistul  Primăriei

01/19  Cu privire la   atribuirea terenului   de pămînt pentru construcția casei individuale

 de locuit   Macari  Gabriel  și Macari Elena.

 

Raportor: V.Biriuc,Specialistul  Primăriei

 

01/20  Cu privire la  modificarea  și înregistrarea planului  cadastral

Raportor: V.Biriuc,Specialistul  Primăriei

 

01/21  Cu privire la  transmiterea  cu tilu gratuit  cet.Daliuc Denis

Raportor: V.Biriuc,Specialistul  Primăriei

 

 

01/22  Cu privire  la  majorarea bugetului  pe a.2019.

Raportor: T.Țurcan, Contabil-șef al Primăriei

 

01/23 Cu privire la    redistribuirea surselor financiare.

Raportor: T.Țurcan, Contabil-șef al Primăriei

 

01/24  Cu privire  la  acordarea ajutorului unic din Fondul de Rezervă.

Raportor: T.Țurcan, Contabil-șef al Primăriei

 

01/25 Cu privire  la decontarea mașinii de  tocat carne  și  scrînciob  balansator.

Raportor: T.Țurcan, Contabil-șef al Primăriei

 

01/26 Cu privire la  transmiterea în gestiune a construcției  speciale.

Raportor: T.Țurcan, Contabil-șef al Primăriei

 

 

Primarul or. Rîșcani                                                                 Victor Bogatico