(0-256) 2-34-87

datele de Contact ale primăriei

  • Email : info@riscani.com

    Relații cu publicul : (0-256) 2-46-64

    Fax : (0-256) 2-46-64

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada 31 august, 4

Orașul Rîșcani

Scrieți-ne un mesaj

Noutăți și alerte

Anunț privind convocarea Consiliului Orășenesc la data de 3 iulie 2019

21-06-2019, 07:50

Primăria orașului Rîșcani aduce la cunoştinţă consilierilor, cetățenilor etc. precum că, în temeiul dispoziţiei primarului or.Rîşcani se va convoaca Consiliul orăşenesc în şedinţă ordinară (publică) la data de 03 iulie 2019, ora 10.00 în sala de şedinţe a primăriei, or.Rîşcani, str.31 August 4, cu următoarea ordinea de zi:

04/01 Cu privire la aprobarea programului de activitate a Consiliului orășenesc
pentru trimestrul III a anului 2019.
Raportor: M.Rabei, secretarul consiliului orășenesc

04/02 Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la înregistrarea și evidența
vehiculelor cu tracțiune animală.
Raportor: M.Rabei, secretarul orășenesc

04/03 Cu privire la corelarea bugetului pe anul 2019
Raportor: T.Țurcan, contabil șef al primăriei

04/04 Cu privire la modificarea bugetului pe anul 2019
Raportor: T.Țurcan, contabil șef al primăriei

04/05 Cu privire la redistribuirea surselor financiare
Raportor: T.Țurcan, contabil șef al primăriei

04/06 Cu privire la acordarea ajutorului unic din fondul de rezervă
Raportor: T.Țurcan, contabil șef al primăriei

04/07 Cu privire la majorarea bugetului pe anul 2019
Raportor: T.Țurcan, contabil șef al primăriei

04/08 Cu privire la alocarea suportului financiar pentru Asociația pieților din
or.Rășcani
Raportor:T.Țurcan, contabil șef al primăriei

04/09 Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenului de pămînt aferent cladirii,
cet.Cebanaș V.
Raportor: V.Biriuc ,specialistul Primăriei

04/10 Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenului de pămînt aferent cladirii,
cet.Voroșciuc V.
Raportor: V.Biriuc,specialistul Primăriei

04/11 Cu privire la atribuirea terenului de pămînt pentru construcția casei de locuit,
cererea depusă de către Miroșnicenco Eduard și Iana
Raportor: V.Biriuc,specialistul Primăriei

04/12 Cu privire la atribuirea terenului de pămînt pentru construcția casei de locuit,
cererea depusă de către Osadciuc Anton și Anastasia.
Raportor: V.Biriuc,specialistul Primăriei

04/13 Cu privire la aprobarea suprafeței și hotarelor și vînzarea surplusului de
teren, cererea lui Bujac Nălla.
Raportor: V.Biriuc, specialistul primăriei

04/14 Cu privire la aprobarea suprafeței și hotarelor și vînzarea surplusului de
teren, cererea lui Scutaru Alecu.
Raportor: V.Biriuc,specialistul Primăriei

04/15 Cu privire la aprobarea suprafeței și hotarelor și vînzarea surplusului de teren,
cererea lui Danicov Eduard și Ana.
Raportor: V.Biriuc,specialistul Primăriei

04/16 Cu privire la aprobarea suprafeței și hotarelor și vînzarea surplusului de teren,
cererea lui Danicov Eduard și Ana.
Raportor: V.Biriuc,Specialistul Primăriei

04/17 Cu privire la aprobarea suprafeței și hotarelor și vînzarea surplusului de teren,
cererea lui Ciornea Adriana.
Raportor: V.Biriuc, specialistul primăriei

04/18 Cu privire la delimitarea, formarea și înregistrarea bunurilor imobile.
Raportor: V.Biriuc,specialistul Primăriei

04/19 Cu privire la predare-primire a sectorului de pămînt.
Raportor: V.Biriuc,specialistul Primăriei

04/20 Cu privire la modificarea anexei nr.1 a deciziei consiliului orășenesc nr.02/15
din 19.03.2019 cu privire la aprobarea listelor terenurilor proprietate publică
care sunt privatizate și vor fi scoase la licitație în anul 2019.
Raportor: V.Biriuc,specialistul Primăriei

04/21 Cu pruvire la modificarea și înregistrarea planului cadastral
Raportor: V.Biriuc,specialistul Primăriei

04/22 Cu privire la privatizarea apartamentului de către cet.Atamaniuc Polina.
Raportor: L.Revencu,specialistul Primăriei

04/23 Cu privire la aprobarea formularelor proceselor verbale contravenționale
Raportor: Vl.Astafiev, arhitector șef al or.Rîșcani

 

                                              Secretarul consiliului orășenesc M.Rabei.

Flag Counter