(0-256) 2-34-87

datele de Contact ale primăriei

  • Email : info@riscani.com

    Relații cu publicul : (0-256) 2-46-64

    Fax : (0-256) 2-46-64

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada 31 august, 4

Orașul Rîșcani

Scrieți-ne un mesaj

Noutăți și alerte

Ședința Consiliului orășenesc din 31.05.2018

29-05-2018, 06:22

Stimați locuitori ai orașului Rîșcani, prin prezenta Vă aducem la cunoştinţă că în temeiul dispoziţiei primarului or. Rîşcani se convoacă consiliul orăşenesc în şedinţă  ordinară la data de 31 mai  2018, ora 14.00  în sala de şedinţe a primăriei, or. Rîşcani, str.31 August 4, cu următoarea ordinea de zi:

 

 

REPUBLICA  MOLDOVA

Raionul Rîşcani

 

Consiliul orăşenesc Rîşcani

ORDINEA DE ZI

 

         Stimate Dle/ dna Consilier, prin prezenta Vă aducem la cunoştinţă că în temeiul dispoziţiei primarului or.Rîşcani se convoacă consiliul orăşenesc în şedinţă  ordinară la data de  31 mai  2018, ora 14.00  în sala de şedinţe a primăriei, or.Rîşcani, str.31 August 4, cu următoarea ordinea de zi:

 

02/01   Cu privire la aprobarea regulilor de întreținere a animalelor domestice,  aprobarea Regulamentului cu privire la întreținerea animalelor domestice.

            Raportor: - Marina Rabei, secretarul orășenesc

 

02/02.  Cu privire la aprobarea planului de activitate a APL pe trimestrul III a

             anului 2018.

            Raportor:  - Marina Rabei, secretarul orășenesc

 

02/03  Cu privire la intsrainarea bunului imobil (baia din s.Rămăzan)

           Raportor: - Tamra Țurcan, contabil șef al primăriei

 

02/04  Cu privire la  acordarea ajutorului unic din fondul de rezervă pentru

            tratament.

           Raportor: - Tamara Țurcan, contabil șef al primăriei

 

02/05  Cu privire la alocarea surselor financiare pentru lucrări publice la

            amenajare

           Raportor: - Tamara Țurcan, contabil șef al primăriei

 

02/06  Cu privire la redistribuirea surselor financiare.

           Raportor: - Tamara Țurcan, contabil șef al primăriei

 

02/07  Cu privire la majorarea bugetului pe anul 2018 pe primărie or.Rîșcani

          Raportor: - Tamara Țurcan, contabil șef al primăriei

        

02/08   Cu privire la schimbarea destinației bunului imobil de pe str.Independenței

             Nr.11 de către Victoria Rom , conducătorul Spînu Vl.

            Raportor: - Ludmila Revencu, juristul primăriei

 

02/09.   Cu privire la privatizarea încăperilor construite adăugător la apartamentul

              situat în or.Rîșcani, str.I.Creangă 32 de către Clev Iulia.

             Raportor: - Ludmila Revencu, juristul primăriei

 

02/10. Cu privire la privatizarea anexei nelocative (bucătăria) situat

             str.Independenței 16 ap.14, or.Rîșcani  de către Filipescu Larisa

            Raportor: - Ludmila Revencu, juristul primăriei

 

02/11.  Cu privire la schimbarea destinației bunului imobil de pe str.Independenței

             147 de către ICS”Plastic Manufacturing”

            Raportor: - Ludmila Revencu, juristul primăriei

 

02/12.  Cu privire la schimbarea destinației imobilului de pe strada Gh.Asachi 1 de

             către cet.Cladicov Radu, Cladicov Tatiana

            Raportor: - Ludmila Revencu, juristul primăriei

 

02/13 . Cu privire la prelungirea termenului pentru construcției casei individuale de

             către Dolganiuc Irina.

            Raportor: - Ludmila Revencu, juristul primăriei

 

02/14. Cu privire la schimbarea modului de folosință a terenului agricol privat,

            cererea cet.Chitic I.

           Raportor: Victor Biriuc, specialistul primăriei

 

02/15.  Cu privire la atribuirea lotului de pămînt pentru construcția casei

             individuale în sat.Rămăzan cet.Rusnac Svetlana.

            Raportor: Victor Biriuc, specialistul primăriei

 

02/16. Cu privire la vînzarea cumpărarea tereneului aferent clădirii, cet.Cazacu

            Anatolie.

           Raportor: Victor Biriuc, specialistul primăriei

 

02/17. Cu privire la vînzarea cumpărarea terenului aferent clădirii, cet.Cazacu Ala

           Raportor: Victor Biriuc, specialistul primăriei

 

02/18. Cu privire la vînzarea cumpărarea terenului aferent clădirii, cet.Borosanu

            Tamara.

           Raportor: Victor Biriuc, specialistul primăriei

 

02/19. Cu privire la vînzarea cumpărarea terenului aferent clădirii, SRL Camencuța

           Agro

          Raportor: Victor Biriuc, specialistul primăriei

 

02/20. Cu privire la vînzarea cumpărarea terenului aferent clădirii, cet.Prisacaru

            Corneliu

           Raportor: Victor Biriuc, specialistul primăriei

 

02/21. Cu privire la vînzarea cumpărarea terenului aferent clădirii, SRL Bulgară Electronic

            Raportor: Victor Biriuc, specialistul primăriei

 

02/22. Cu privire la vînzarea cumpărarea terenului aferent clădirii, cet.Zloi Alla

            Raportor: Victor Biriuc, specialistul primăriei

 

02/23. Cu privire la vînzarea cumpărarea terenului adiacent SA Tirex Petrol

           Raportor: Victor Biriuc, specialistul primăriei

 

02/24. Cu privire la modificarea anexei nr.1 din decizia nr.01/16 din 15.02.18 cu

            privire la aprobarea listei terenurilor proprietate publică și private.

           Raportor: Victor Biriuc, specialistul primăriei

 

02/25. Cu privire la formarea și înregistrarea bunului imobil.

           Raportor: Victor Biriuc, specialistul primăriei.

 

02/26. Cu privire la aprobarea tarifelor la serviciile auxiliare furnizate de operator,

            conform metodologiei de aprobare și aplicare a tarifelor la serviciile

            auxiliare prestate consumatorilor, cererea ÎM Gospodăria Comunală

            Rîșcani

           Raportor: Ludmila Revencu, juristul primăriei

 

02/27. Cu privire la încheierea contractelor cu agenți economici pentru evacuarea

           gunoiului.

           Raportor: Ludmila Revencu, juristul primăriei

 

02/28. Cu privire la modificarea anexei nr.7 la decizia nr.08/18 din 21.12.2017 cu

            privire la aprobarea bugetului pe anul 2018.

           Raportor: Serghei Tulicii, specialistul primăriei

 

02/29. Cu privire la alocarea preliminară a terenurilor pentru amplasarea

           pavilioanelor comerciale.

           Raportor: Vladimir Astafiev, arhitector primăriei

 

02/30. Cu privire la  numirea vice-primarului or.Rîșcani.

           Raportor: Victor Bogatico,primarul or.Rîșcani

 

 

 

 

 

 

 

 

         Secretarul consiliului orăşenesc                                         M.Rabei