(0-256) 2-34-87

datele de Contact ale primăriei

  • Email : info@riscani.com

    Relații cu publicul : (0-256) 2-46-64

    Fax : (0-256) 2-46-64

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada 31 august, 4

Orașul Rîșcani

Scrieți-ne un mesaj

Noutăți și alerte

Ședința Consiliului orășenesc din 15.02.2018

08-02-2018, 11:47

Stimați locuitori ai orașului Rîșcani, prin prezenta Vă aducem la cunoştinţă că în temeiul dispoziţiei primarului or. Rîşcani se convoacă consiliul orăşenesc în şedinţă  ordinară la data de 15 februarie  2018, ora 10.00  în sala de şedinţe a primăriei, or. Rîşcani, str.31 August 4, cu următoarea ordinea de zi:

Proiectele deciziilor le puteți găsi în compartimentul: Acte locale.

 

REPUBLICA  MOLDOVA
Raionul Rîşcani

Consiliul orăşenesc Rîşcani

ORDINEA DE ZI

Stimate Dle/ dna Consilier, prin prezenta Vă aducem la cunoştinţă că în temeiul dispoziţiei primarului or.Rîşcani se convoacă consiliul orăşenesc în şedinţă  ordinară la data de 15 februarie  2018, ora 10.00  în sala de şedinţe a primăriei, or.Rîşcani, str.31 August 4, cu următoarea ordinea de zi:

01/01   Cu privire la executarea bugetului pe anul 2017 pe primărie or.Rîșcani.

Raportor: Victor Bogatico, primarul or.Rîșani

 

01/02.   Cu privire la modificarea bugetului aprobat pe anul 2018

Raportor: Tamara Țurcan, contabil șef al primăriei

 

01/03  Cu privire la modificarea deciziei nr.08/12 din 21.12.2017 cu privire la premierea persoanelor ce dețin funcția de demnitate public.

Raportor: Tamara Țurcan, contabil șef al primăriei.

 

01/04. Cu privire la acordarea ajutorului unic din contul fondului de rezervă a primăriei cet. Beța Elena, Andrușciac Ion, Ropot Petru, Romanciuc Rodica, Vîrlan Ion, Albina E..

Raportor: Tamara Ţurcan, contabil şef al primăriei or.Rîşcani

 

01/05.  Cu privire la majorarea bugetului aprobat pe anul 2018.

Raportor: Tamara Ţurcan, contabil şef al primăriei or. Rîşcani.

 

01/06. Cu privire la corectarea eroriilor la tapare în anexele din  decizia  nr.08/18 din 21.12.2017.

Raportor: Sergiu Tulicii, specialistul primăriei

 

01/07. Cu privire la modificarea deciziei nr.02/12 din 08.04.2013 cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă potabilă, de canalizare și epurare a apelor reziduale și de salubrizare.

Raportor: Victor Bogatico, primarul or.Rîșcani

 

01/08.  Cu privire la  corectarea/modificarea anexei nr.1 la decizia Consiliului orășenesc nr.01/18 din 25.02.2009 cu privire la aprobarea listei denumirii străzilor planului de adrese și segmentele de străzi.

Raportor: - Marina Rabei, secretarul consiliului

 

01/09.   Cu privire la  aprobarea planului de activitate a APL pe trimestrul II a anului 2018.

Raportor: - Marina Rabei, secretarul consiliului

 

01/10.  Cu privire la  vînzarea-cumpărarea terenului de pămînt aferent clădirii, cet.Botezat Leonid.

Raportor:- Victor Biriuc, specialistul primăriei or.Rîşcani

 

01/11.  Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenului de pămînt aferent clădirii , cet.Taşca Mihail.

Raportor: - Victor Biriuc, specialistul primăriei or.Rîşcani

 

01/12.  Cu privire la  vînzarea –cumpărarea terenului de pămînt aferent clădirii,cet. Șestovschi Piotr și Șestovscaia Tatiana.

Raportor: - Victor Biriuc, specialistul primăriei or.Rîşcani

 

01/13.  Cu privire la  vînzarea –cumpărarea terenului de pămînt aferent clădirii,cet. Șestovschi Piotr și Șestovscaia Tatiana.

Raportor: - Victor Biriuc, specialistul primăriei or. Rîşcani

 

01/14.  Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenului de pămînt aferent clădirii, cet. Șobea Victor.

Raportor: Victor Biriuc, specialistul primăriei or. Rîşcani

 

01/15.   Cu privire la  înstrainarea terenului adiacent terenului proprietate privată cet.Odajuc Ghennadii.

Raportor: Victor Biriuc, specialistul primăriei or. Rîşcani.

 

01/16.  Cu privire la înstrainarea terenului adiacent terenului proprietate privată,cet. Pleșca Alexandru.

Raportor: Victor Biriuc, specialistul primăriei or. Rîşcani

 

01/17.   Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenului aferent clădirii SRL”Camencuța-Agro”.

Raportor: Victor Biriuc, specialistul primăriei

 

01/18.   Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenului aferent clădirii cet.  Prisacaru Cornel.

Raportor: Victor Biriuc, specialistul primăriei

 

01/ 19.  Cu privire la aprobarea listelor terenurilor proprietate public și private din  teritoriul primăriei or.Rîșcani

Raportor: Victor Biriuc, specialistul primăriei or.Rîşcani

 

01 /20. Cu privire la privatizarea anexei nelocative la apartamentul situat în or. Rîșcani, str. 31 August 8, cererea lui Serafima Babin.

Raportor: Ludmila Revencu, juristul primăriei or. Rîșcani

 

01/21. Cu privire la aprobarea propunerii de subproiect în Cadrul cererii de Grant.

Raportor: Tamara  Țurcan, contabil șef al primăriei

Secretarul consiliului orăşenesc                                           M. Rabei