(0-256) 2-34-87

datele de Contact ale primăriei

  • Email : info@riscani.com

    Relații cu publicul : (0-256) 2-46-64

    Fax : (0-256) 2-46-64

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada 31 august, 4

Orașul Rîșcani

Scrieți-ne un mesaj

Managementul proprietății publice

Ședința de constituire a Consiliului Orășenesc Rîșcani - 13.11.2019

Ședința de constituire a Consiliului Orășenesc Rîșcani - 13.11.2019

13-11-2019, 08:45

La data de 13 noiembrie a avut loc prima ședința a Consiliului Orășenesc, în care au fost înmânate legitimațiile de consilieri - noilor consilieri aleși și de primar - domnului Victor Bogatico.   Primăria orașului Rîșcani aduce sincere felicitări consilierilor orășenești aleși, fie ca perioada mandatului să fie una productivă.  \      

Convocarea primei ședințe a Consiliului local Rîșcani - 13.11.2019

11-11-2019, 06:39

La data de 30 octombrie a fost constituit Consiliul orășenesc Rîșcani, potrivit hotărârii nr. 161 a CEC. Astfel, prima ședință a Consiliului orășenesc Rîșcani va avea loc la data de 13 noiembrie 2019. Conform Hotărîrii, ex-președintele Consiliului Electoral de Circumscripție, Marina Rabei, a fost delegată pentru convocarea primei ședințe a Consiliului local Rîșcani. În cadrul primei ședințe, urmează să fie înmînată legitiimația de primar domnului Victor Bogatico și legitimațiile pentru cei 23 de consilieri orășenești. 

ANUNȚ PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI ORĂȘENESC LA DATA DE 23 AUGUST 2019

ANUNȚ PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI ORĂȘENESC LA DATA DE 23 AUGUST 2019

22-08-2019, 05:42

Primăria orașului Rîșcani aduce la cunoştinţă consilierilor, cetățenilor etc. precum că, în temeiul dispoziţiei primarului or.Rîşcani se va convoaca Consiliul orăşenesc în şedinţă ordinară (publică) la data de 23 August 2019, ora 10.00 în sala de şedinţe a Primăriei, or.Rîşcani, str.31 August 4, cu următoarea  ordinea de zi:   01. Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului orășenesc Rîșcani nr.04/09 din 03.07.2019  cu privire la vînzarea cumpărarea terenului de pămînt aferent clădirii cet.Cebanaș Veaceslav.       Raportor: V.Biriuc,specialistul Primăriei.   02. Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului orășenesc Rîșcani  nr.04/14 din 03.07.2019 cu privire la aprobarea suprafeței și hotarelor terenului și vînzarea surplusului de  teren.     Raportor: V.Biriuc,specialistul Primăriei.   03. Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului orășenesc Rîșcani  nr.04/15 din 03.07.2019 cu privire la vînzarea cumpărarea terenului de pămînt aferent clădirii cet.Cherdivară Dinu. Raportor: V.Biriuc,specialistul Primăriei.   04. Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului orășenesc Rîșcani  nr.04/17 din 03.07.2019 cu privire la aprobarea suprafeței și hotarelor terenului și vînzarea surplusului de  teren.     Raportor: V.Biriuc,specialistul Primăriei.   05. Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului orășenesc Rîșcani  nr.04/22 din 03.07.2019 cu privire la privatizarea apartamentului de către cet.Atamaniuc Polina.   Raportor: L.Revencu,specialistul Primăriei    06. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului orășenesc Rîșcani nr.04/28 din 03.07.2019 Cu privire la stabilirea taxei pentru serviciile comunale Centrului pentru copii cu dizabilități ”Phoenix” cu aprobarea în lectură nouă. Raportor: L.Revencu,specialistul Primăriei    07. Cu privire la  desemnarea candidaturilor pentru constituirea consiliilor electorale de circumscripție de nivelul întîi.  Raportor: M.Rabei, secretarul Consiliului orășenesc Rîșcani    08. Cu privire la  desemnarea candidaturilor pentru formarea birourilor electorale ale  secțiilor de votare Rîșcani Nr.1,2,3,4,5,6. Raportor: M.Rabei, secretarul Consiliului orășenesc Rîșcani   09. Cu privire la repartizarea alocațiilor bugetare.  Raportor: T.Țurcan ,contabil șef al  Primăriei     10. Cu privire  la corectarea greșelei tehnice în decizia nr.04/07 din 03.07.2019  cu privire la majorarea bugetului Primăriei or.Rîșcani pe anul 2019. Raportor: T.Țurcan ,contabil  șef al Primăriei   11. Cu privire  la acordarea ajutorului unic din Fondul de Rezervă și bugetului aprobat pe anul 2019. Raportor: T.Țurcan ,contabil  șef al Primăriei   12. Cu privire la  redistribuirea surselor financiare în  bugetul aprobat pe luna august 2019. Raportor: T.Țurcan ,contabil  șef al Primăriei   13. Cu privire la plata îndemnizației unice în legătură cu expirarea mandatului alesului local. Raportor: T.Țurcan ,contabil  șef al Primăriei   14. Cu privire  la privire la expunerea la licitație publică a terenurilor proprietate publică, domeniul privat. Raportor: V.Biriuc,specialistul  Primăriei.   15. Cu privire la modificarea deciziei  Consiliului orășenesc Rîșcani nr.07/09 și a anexei nr.1,2 din 07.12.2005 cu privire  la recunoașterea dreptului de locațiune asupra apartamentelor neprivatizate. Raportor: L.Revencu ,specialistul  Primăriei.   16. Cu privire  la privatizarea apartamentului de către  cet.Guțu Alexandru situat în or.Rîșcani ,str.Independenței 13ap.60. Raportor: L.Revencu,specialistul  Primăriei.      17. Cu privire la majorarea bugetului aprobat pe trimestru III  anul 2019. Raportor: T.Țurcan ,contabil  șef al Primăriei     18. Cu privire la decontarea bunurilor. Raportor: T.Țurcan ,contabil  șef al Primăriei Primarul or. Rîșcani                        Victor Bogatico

Graficul de mișcare transportului municipal (Ruta Nr. 1, 2, 3)

16-08-2019, 05:48

Primăria orașului Rîșcani anunță că de pe data de 17/08/2019 începe a funcționa ruta Nr. 3 transportului municipal (Rămăzani, Balanul Nou) conform următorului grafic de mișcare:  De asemenea, în legatură cu multiplele plîngeri din partea cetățenilor care locuiesc în cartierul ”Pole Ciudes” referitor la graficul de lucru a rutei Nr. 2, Î.M. „Gospodăria Comunală” Rîșcani vă comunică ca s-au făcut modificări în grafic, unde ora de venire a autobusului este 7:30 în loc de 7:40.   

Primăria or. Rîșcani a procurat un tractor nou cu scopul eficientizării prestării serviciilor de salubrizare

Primăria or. Rîșcani a procurat un tractor nou cu scopul eficientizării prestării serviciilor de salubrizare

07-08-2019, 07:06

Primăria or. Rîșcani a procurat un tractor nou cu scopul eficientizării prestării serviciilor de salubrizare.  

Pagina