(0-256) 2-34-87

datele de Contact ale primăriei

  • Email : info@riscani.com

    Relații cu publicul : (0-256) 2-46-64

    Fax : (0-256) 2-46-64

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada 31 august, 4

Orașul Rîșcani

Scrieți-ne un mesaj

Ce este transparența?

Transparenţa este:
Oferirea, în vederea informării în mod deschis şi explicit, de către autorităţile publice care cad sub incidenţa prezentei legi a tuturor informaţiilor privind activitatea lor şi consultarea cetăţenilor, asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, altor părţi interesate în procesul de elaborare şi de adoptare a deciziilor.

Transparența în procesul decizional are ca scop:

a) să asigure informarea multilaterală asupra procesului decizional din cadrul autorităţilor publice;
b) să asigure participarea directă a cetăţenilor, a asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, a altor părţi interesate la procesul decizional;
c) să eficientizeze procesul decizional în cadrul autorităţilor publice;
d) să sporească gradul de răspundere al autorităţilor publice faţă de cetăţeni şi societate;
e) să stimuleze participarea activă a cetăţenilor, a asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, a altor părţi interesate la procesul decizional;
f) să asigure transparenţa activităţii autorităţilor publice.

Flag Counter