(0-256) 2-34-87

datele de Contact ale primăriei

 • Email : info@riscani.com

  Relații cu publicul : (0-256) 2-46-64

  Fax : (0-256) 2-46-64

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada 31 august, 4

Orașul Rîșcani

Scrieți-ne un mesaj

Ajutoare sociale familiale

 • 1. Regulamentul cu privire la atribuirea terenurilor de pămînt pentru construcţia caselor individuale de locuit pe teritoriul or. Rîșcani

  NOTĂ INFORMATIVĂ

  Decizia despre aprobarea Regulamentului cu privire la atribuirea terenurilor de pămînt pentru construcţia caselor individuale de locuit pe teritoriul or. RîȘcani este întocmită în conformitate cu prevederile:

  - art.  14 (2), (3) al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006;
  - art.11, alineat 1) subalineat 2 al Codului Funciar din 25.12.1991;
  - Legii nr.1247 din 22.12.1992 privind reglementarea de stat a regimului proprietăţii funciare, cadastrul funciar de stat şi monitoringul funciar;
  - HG nr.1451 din 24.12.2007 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de atribuire, modificare a destinaţiei şi schimbul terenurilor.

  Lipsa regulilor clare în privința gestiunii și atribuirii terenurilor de pămînt pentru construcția caselor individuale de locuit pe teritoriul or. Rîșcani a generat o serie întreagă de probleme, care afectează interesele locuitorilor din cadrul primăriei or. Rîșcani.

  Necesitatea adoptării prezentului regulament se impune pentru a respecta cadrul legal național, dar și pentru a evita în viitor anumite situații conflictuale care pot să apară între APL și locuitorii or. Rîșcani.

  Consilier local,
  Cezar Salagor

 • 2. CAPITOLUL 2

   Статья 10. Выплата социального пособия
                          и/или пособия на холодный период года
      [Ст.10 наименование изменено ЗП160 от 05.07.12, MO160-164/03.08.12 ст.541]
      (1) Выплата социального пособия осуществляется ежемесячно Национальной кассой социального страхования через поставщика платежных услуг, отобранного на конкурсной основе.
      [Ст.10 ч.(1) изменена ЗП266 от 01.11.13, МО262-267/22.11.13 ст.746; в силу с 01.11.13]
      (2) В случае, если ежемесячный размер социального пособия на семью составляет менее 25 леев, выплата осуществляется один раз в шесть месяцев и рассчитывается как сумма социального пособия за соответствующие месяцы. 
      (3) Положение о порядке назначения и выплаты социального пособия утверждается Правительством.
      Статья 11. Изменение размера социального
                          пособия
      (1) Изменение размера социального пособия осуществляется в случае: 
      a) изменения минимального гарантированного ежемесячного дохода семьи, размера нормированного чистого дохода крестьянских хозяйств и подсобных хозяйств и/или изменения размера пенсий, социальных пособий или социальных выплат;
      [Ст.11 ч.(1) пкт.а) в редакции ЗП160 от 05.07.12, MO160-164/03.08.12 ст.541]
      b) изменения ранее представленных сведений.
      (2) Изменение размера социального пособия осуществляется управлением/отделом социального обеспечения и защиты семьи. 
      Статья 12. Прекращение выплаты социального пособия
                          и/или пособия на холодный период года
      [Ст.12 наименование изменено ЗП160 от 05.07.12, MO160-164/03.08.12 ст.541]
      (1) Выплата социального пособия и/или пособие на холодный период года прекращается в следующих случаях:
      [Ст.12 ч.(1) изменена ЗП160 от 05.07.12, MO160-164/03.08.12 ст.541]
      a) семья более не соответствует условиям, предусмотренным настоящим законом; 
      b) семья меняет место жительства;
      c) одинокое лицо, получавшее социальное пособие и/или пособие на холодный период года, умерло или было объявлено без вести пропавшим.

Flag Counter