(0-256) 2-34-87

Contact details of the mayoralty

How to reach us

Address of Mayoralty

xxxxxxxxx street, xxxxxxxxx

Rîșcani town

Write us a message

Action plans on energy efficiency

Restoration of the stairs on Independentei street

Restoration of the stairs on Independentei street

10-04-2019, 08:05

Mayoralty of Riscani supported by Local Council reports about execution of the restoration work of the stairs on Independentei street, which lead to the Ivanushka sector. The money for this project was allocated from the local buget.  Participation of M.E. "Gospodăria Comunală" in object restoration:   

The regular meeting of the city council (19/03/2019)

The regular meeting of the city council (19/03/2019)

19-03-2019, 09:23

The regular meeting of the city council took place at the Mayoralty's conference hall on March 19, 2019 at 10 o'clock.  

Sanitary work in Riscani (11.03.2019 - 17.03.2019)

Sanitary work in Riscani (11.03.2019 - 17.03.2019)

18-03-2019, 07:14

Sanitary works in Riscani (11/03/2019  - 17/03/2019) 31 August street  Sidewalk cleaning on Independentei street  Work in the park Some instructions in process of the sanitary work  Demonstration enterprise in sanitary work Preparing for winter Clean park on a Spring day    TirexPetrol in a process of the sanitary work Sanitary works all around the city Workers of the M.E. "Communal Service"  Road repair on Independentei street  Workers of Family Doctors Center  Local autorities in cooperation with Environmental Inspection Sanitary work in the park on Eminescu, 1 street    

Anunț privind convocarea Consiliului Orășenesc la data de 19 martie 2019

15-03-2019, 08:52

Consiliul orăşenesc Rîşcani ORDINEA DE ZI  Vă aducem la cunoştinţă că în temeiul dispoziţiei Primarului or.Rîşcani se convoacă Consiliul Orăşenesc în şedinţă  ordinară la data de   19  martie   2019, ora 10 .00  în sala de şedinţe a Primăriei, or.Rîşcani, str.31 August 4, cu următoarea ordine de zi: 01/01   Cu privire la  executarea bugetului  pe anul 2018 pe Primăria  orașului  Rîșcani.           Raportor: V.Bogatico, Primarul  or.Rîșcani.   01/02   Cu privire la aprobarea  planului  de activitate a Administrației  Publice Locale pentru  trimestrul II  al anului 2019. Raportor:  L.Revencu,Specialistul  Primăriei   01/03 Cu privire la desemnarea  reprezentantului  Administrației  Publice Locale  în componența comisiei de  concurs a DGITS Rîșcani pentru ocuparea funcției  vacante în instituțiile de învățămînt de pe teritoriul  Primăriei. Raportor: V.Bogatico, Primarul  or.Rîșcani   01/04  Cu privire  aprobarea Regulamentului   la transporturile auto de călători și bagaje în orașul Rîșcani           Raportor: V.Spătaru,Viceprimarul  or.Rîșcani   01/05 Cu privire la implementarea unui  sistem  de colectare  selectivă  a deșeurilor PET  în  împrejurimele orașului. Raportor: V.Spătaru,Viceprimarul  or.Rîșcani   01/06 Cu privire la  aprobarea  Regulamentului la calcularea   salariului  mediu  lunar  luat  în calcul la stabilirea diferenței  de salariu  și plăților compensatorii. Raportor: S.Tulicii, Specialistul Primăriei   01/07 Cu privire la  schimbarea destinației imobilului   pe strada Independenței  18,or.Rîșcani  de către SRL ”Centurion-Cons”          Raportor: - L.Revencu, Specialistul   Primăriei   01/08 Cu privire la  schimbarea destinației imobilului  pe str.I.Neculce 4   din or.Rîșcani  de  către  Stoica Igor,Stoica Ala. Raportor: L.Revencu ,Specialistul Primăriei   01/09 Cu privire   la privatizarea apartamentului  situat în or.Rîșcani str.Eternității 5/73 de către Gojean Valentin.           Raportor: L.Revencu,Specialistul Primăriei   01/10  Cu privire  la reexaminarea și abrogarea Deciziei Consiliului  Orășenesc Rîșcani  nr.08/08 din 26.12.2018 ”Cu privire la modificarea Deciziei nr.02/12 din  08.04.2013  cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile de alimentare  cu apă potabilă,de canalizare și epurare a apelor reziduale și de salubrizare. Raportor: L.Revencu,Specialistul  Primăriei   01/11 Cu privire la  la reexaminarea și abrogarea punctului  2 din Decizia Consiliului Orășenesc Rîșcani  nr.01/02 din 21.01.2019”Cu privire la stabilirea plății de arendă  al ocalurilor pentru perioada electorală. Raportor: L.Revencu,Specialistul  Primăriei   01/12 Cu privire  la transmiterea  poligonului de gunoi. Raportor: V.Spătaru,Viceprimarul  or.Rîșcani   01/13 Cu privire la   stabilirea tarifelor  pentru serviciile de transport. Raportor: V.Spătaru,Viceprimarul  or.Rîșcani   01/14  Cu privire  la  delimitarea  și înregistrarea bunului imobil extravelan 0,9641 ha. Raportor: V.Biriuc,Specialistul  Primăriei   01/15 Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenului  aferent clădirii cet.Bogdan Elena. Raportor: V.Biriuc,Specialistul  Primăriei   01/16 Cu privire  la aprobarea listei terenurilor proprietatea publică  care sunt privatizate și vor fi scoase la  licitație în anul 2019. Raportor: V.Biriuc,Specialistul  Primăriei   01/17 Cu privire la   atribuirea terenului   de pămînt pentru construcția casei individuale  de locuit   Zavodnîi Cristina și Zavodnîi Vlad.   Raportor: V.Biriuc,Specialistul  Primăriei   01/18 Cu privire la   atribuirea terenului   de pămînt pentru construcția casei individuale  de locuit   Vasilieva Victoria și Vasiliev Stanislav.   Raportor: V.Biriuc,Specialistul  Primăriei 01/19  Cu privire la   atribuirea terenului   de pămînt pentru construcția casei individuale  de locuit   Macari  Gabriel  și Macari Elena.   Raportor: V.Biriuc,Specialistul  Primăriei   01/20  Cu privire la  modificarea  și înregistrarea planului  cadastral Raportor: V.Biriuc,Specialistul  Primăriei   01/21  Cu privire la  transmiterea  cu tilu gratuit  cet.Daliuc Denis Raportor: V.Biriuc,Specialistul  Primăriei     01/22  Cu privire  la  majorarea bugetului  pe a.2019. Raportor: T.Țurcan, Contabil-șef al Primăriei   01/23 Cu privire la    redistribuirea surselor financiare. Raportor: T.Țurcan, Contabil-șef al Primăriei   01/24  Cu privire  la  acordarea ajutorului unic din Fondul de Rezervă. Raportor: T.Țurcan, Contabil-șef al Primăriei   01/25 Cu privire  la decontarea mașinii de  tocat carne  și  scrînciob  balansator. Raportor: T.Țurcan, Contabil-șef al Primăriei   01/26 Cu privire la  transmiterea în gestiune a construcției  speciale. Raportor: T.Țurcan, Contabil-șef al Primăriei     Primarul or. Rîșcani                                                                 Victor Bogatico

Page